Potpisan ugovor o suradnji Interpretacijskog centra baštine Banovine s našim Ekološkim centrom

15 stu, 2022

U Prnjavoru Čuntićkom 15.11.2022. ugovor o suradnji potpisali su Martina Mladenović, ravnateljica Interpretacijskog centra baštine Banovine i Slaven Kadečka, direktor Poslovnih zona Petrinja d.o.o. koje su upravitelj Ekološkog centra „Vrata Zrinske gore“.

U sklopu programa Ekološkog centra „Vrata Zrinske gore“ provode se programi promocije zaštite flore i faune Zrinske gore, potiče razvoj kulturnih programa Banovine i Zrinske gore te se aktivno potiče na razvoj i promociju kulturnih i turističkih potencijala ovog kraja, dok je Interpretacijski centar baštine Banovine osnovan s ciljem prezentiranja i promoviranja materijalne i nematerijalne, povijesne, kulturne i prirodne baštine Banovine, da ima edukativnu, izložbenu i istraživačku funkciju, a time i suradnju s brojnim ustanovama i srodnim organizacijama radi unaprjeđenja svoje djelatnosti, rada i ponude kulturnog turizma Sisačko-moslavačke županije.

S obzirom na činjenicu da obje strane imaju za zajednički cilj zaštitu kulturnih dobara, prezentiranje i promoviranje zaštite kulturne baštine, dogovorena je suradnja i potpisan službeni ugovor o suradnji za koju su potpisnici ugovora izjavili kako smatraju da će biti vrlo uspješna i sadržajna.

Martina Mladenović, ravnateljica Interpretacijskog centra baštine Banovine darovala je Ekološkom centru dio svojih promidžbenih materijala te nešto stručne literature za knjižnicu Ekološkog centra.

Skip to content