Usluge

Cjenik

SOBE

TIP SMJEŠTAJA CIJENA
Ležaj u dvokrevetnoj sobi za odrasle (15+) 30,60 €
Ležaj u ¼ i 1/8 sobi za djecu do 15 godina 21,60 €
Ležaj u ¼ i 1/8 sobi za odrasle (15+) 24 €
Dvokrevetna soba za jednu osobu 34 €
Dvokrevetna soba za djecu do 15 godina 25,50 €

NAPOMENE:

• PDV i osiguranje gosta je uračunato u navedene cijene
• djeca do 4 godine imaju besplatan boravak u hostelu, uz pratnju odrasle osobe
BP (boravišna pristojba) nije uračunata u cijene, a iznosi 1,33€  za osobe starije od 18 godina, za djecu do 12 godina se ne plaća, a za osobe od 12 do 18 godina plaća
se 50%.

Cijene pojedinih obroka po osobi Cijena
Doručak 5,50 €
Ručak 8,50 €
Večera 8,50 €

Obroci se serviraju u predvorju Centra

Popust do 20% grupama 20+ ako borave najmanje dvije noći.

NAJAM RADNOG PROSTORA I STRUČNOG OSOBLJA/sat CIJENA
Najam učionice
28 €
Najam laboratorija 38 €
Usluga edukatora / vodiča 55 €
Usluge asistenta 32 €

U cijenu korištenja dvorane je uključeno:
– bežični internet
– prijenosno računalo,
– projektor i zaslon,
– flipchart,
– pokazivač,
– blagavaonica.

DODATNE USLUGE:

– Konzumacija kave, čaja i vode 1,25 € + 1,66 €
– Catering
– Administrativna podrška tajnice
-Event management
– Marketinška podrška
– USLUGA PR promocije
– Usluge ispisa/skeniranja/kopiranja
-Ostalo po potrebi

PRICE LIST

ROOMS

ACCOMMODATION TYPE PRICE
Bed in an adult double room (15+) 30,60 €
Bed in ¼ and 1/8 room for children up to 15 years 21,60 €
Bed in ¼ and 1/8 adult room (15+) 24 €
Double room for one person 34 €
Double room for children up to 15 years 34 €

NOTES:

    • PDV and guest insurance is included in the stated prices
    • Children up to 4 years old have a free stay in the hostel, accompanied by an adult
    • BP (sojourn tax) is not included in the prices and amounts to 1,33€, for people over 18 years of age, children up to 12 years old are not paid, and people from 12 to 18 years old are paid
      is 50%.

Prices for individual meals per person: Price
Breakfast 5,50 €
Lunch 8,50 €
Dinner 8,50 €

Meals are served in the lobby of the Centre.

Discount up to 20% to groups 20+ if they stay at least two nights.

 

RENTING A WORKSPACE AND PROFESSIONAL STAFF/hour PRICE
Classroom rental 28 €
Laboratory rental 38 €
Educator/Guide Services 55 €
Assistant Services 32 €
The price of using the hall includes:
– wireless Internet,
– laptop computer,
– projector and display,
– flipchart,
– laser pointer,
– dining room.

ADDITIONAL SERVICES:

Consumption of coffee, tea and water 1,25 € + 1,66 € €
– Catering
– Secretary’s administrative support
– Event management
– Marketing support
– PR Promotion Service
– Print/Scan/Copy Services
– Other as needed

Petrinja,           2024. year

Skip to content