Usluge

Cjenik

SOBE

TIP SMJEŠTAJACIJENA
Ležaj u dvokrevetnoj sobi za odrasle (15+)25,50 €
Ležaj u ¼ i 1/8 sobi za djecu do 15 godina18 €
Ležaj u ¼ i 1/8 sobi za odrasle (15+)20 €
Dvokrevetna soba za jednu osobu28 €

NAPOMENE:

• cijene su izražene u HRK (hrvatskim kunama)
• PDV i osiguranje gosta je uračunato u navedene cijene
• djeca do 4 godine imaju besplatan boravak u hostelu, uz pratnju odrasle osobe
BP (boravišna pristojba) nije uračunata u cijene, a iznosi € 1.5  za osobe starije od 18 godina, te € 0,50 za osobe od 12 – 18 godina

Cijene pojedinih obroka po osobiCijena
Doručak4 €
Ručak6 €
Večera4 €/6 €

Obroci se serviraju u predvorju Centra

Popust do 20% grupama 20+ ako borave najmanje dvije noći.

NAJAM RADNOG PROSTORA I STRUČNOG OSOBLJA/satCIJENA
Najam učionice
24 €
Najam labaratorija34 €
Usluga edukatora / vodiča47 €
Usluge asistenta27 €

U cijenu korištenja dvorane je uključeno:
– bežični internet
– prijenosno računalo,
– projektor i zaslon,
– flipchart,
– pokazivač,
– blagavaonica.

DODATNE USLUGE:

 • Konzumacija kave, čaja i vode 1 € + 1,50 €
 • Catering
 • Administrativna podrška tajnice
 • Event management
 • Marketinška podrška
 • USLUGA PR promocije
 • Usluge ispisa/skeniranja/kopiranja
 • Ostalo po potrebi

PRICE LIST

ROOMS

ACCOMMODATION TYPEPRICE
Bed in an adult double room (15+)25,50 €
Bed in ¼ and 1/8 room for children up to 15 years18 €
Bed in ¼ and 1/8 adult room (15+)20 €
Double room for one person28 €

NOTES:

 • Prices are expressed in HRK (Croatian kuna)
 • PDV and guest insurance is included in the stated prices
 • Children up to 4 years old have a free stay in the hostel, accompanied by an adult
 • BP (sojourn tax) is not included in the prices and amounts to € 1.5 for people over 18 years of age, and € 0,50 for people aged 12-18
Prices for individual meals per person:Price
Breakfast4 €
Lunch6 €
Dinner4 €/6 €

Meals are served in the lobby of the Centre.

Discount up to 20% to groups 20+ if they stay at least two nights.

 

RENTING A WORKSPACE AND PROFESSIONAL STAFF/hourPRICE
Classroom rental24 €
Laboratory rental34 €
Educator/Guide Services47 €
Assistant Services27 €

The price of using the hall includes:
– wireless Internet,
– laptop computer,
– projector and display,
– flipchart,
– laser pointer,
– dining room.

ADDITIONAL SERVICES:

 • Consumption of coffee, tea and water 1 € + 1,50 €
 • Catering
 • Secretary’s administrative support
 • Event management
 • Marketing support
 • PR Promotion Service
 • Print/Scan/Copy Services
 • Other as needed

Petrinja,           2022. year

Skip to content