Posebna cijena noćenja za hodočasnike Camina Banovina

7 stu, 2022

Ekološki centar „Vrata Zrinske gore“ u Prnjavoru Čuntićkom bit će na usluzi svim hodočasnicima 12. i 13.11.2022. koji će sudjelovati na hodanju rute Camino Banovina. Također će za sve one koji žele prenoćiti u njemu cijena noćenja biti 130 kuna (s uračunatim PDV-om). Kako bismo doprinijeli oživljavanu hodočasništva i bržem te boljem ostvarivanju Camina Banovina, ovakva cijena bit će omogućena svim hodočasnicima i ubuduće, ali uz obavezno predočenje hodočasničke putovnice.

Skip to content